Geboortedatum/-plaats: 29 september 1958 te Domburg
Beroep: pastor, supervisor, coach, counselor
Burgerlijke staat: gehuwd, sinds 1984
Kerkgenootschap: Protestantse Kerk in Nederland (PKN)

Opleiding: Christelijke Scholengemeenschap Walcheren te Middelburg van 1970 tot 1976; VWO
Werkzaam bij Nederlandse Accountants Maatschap te Middelburg van 1976 tot 1978; praktijk diploma boekhouden

Studie theologie aan Rijksuniversiteit Utrecht van 1978 tot 1987:
- Vooropleiding klassieke talen: september 1980
- Kandidaatsexamen: mei 1984
- Doctoraalexamen: augustus 1987- hoofdvak: missiologie - specialisatie: Aziatische theologie
  Eindscriptie: Contemporary Nepalese Christianity, churches without tradition?
 
Bijvakken: Nieuwe Testament en godsdienstdidactiek
- Kerkelijke Opleiding Ned. Herv. Kerk van 1988 tot 1989 - kerkelijk examen: oktober 1989
  Eindscriptie: New Age-spiritualiteit in bijbels perspectief
  Colloquium Ned. Herv. Kerk: maart 1990

Cursussen en trainingen:
- Pastoraat en psychiatrie, 1991, dr. W. Zijlstra
- Gemeenteopbouw, 1991-1993, ds. F.H. Veenhuizen
- Charismatisch Pastoraat, 1994-1995
- Klinisch Pastorale Vorming, 1996-1997; gebroken training, part-time; locatie: Emmauscentrum te Maarssen
  supervisoren: dr. C.J. Menken-Bekius en drs. B. Baakman
- Intervisie, in collegiaal verband, 1998-2001

Voortgezette opleiding:
Post-HBO opleiding Supervisie en Coaching aan de Christelijke Hogeschool Ede van 2004-2006.
Eindscriptie:Leiding geven en begeleiding ontvangen - "De betekenis van supervisie en andere begeleidingsvormen in de evangelische beweging in Nederland. Een onderzoek naar diverse begeleidingsvormen in de zes kerkgenootschappen die deelnemer zijn van de Evangelische Alliantie: opvattingen en weerstanden, mythen en mogelijkheden"

Betrekkingen:

 • Docent aan de zaterdagopleiding van de Evangelische Bijbelschool Doorn;
  vakken: eschatologie en evangelisatie; locatie Tiel, 1989-1990
 • 1 april 1990 - 31 augustus 1997: vicaris in de Hervormde Gemeente Woerden;
 • 1 september 1997 – 31 augustus 2004: vicaris in de Hervormde Gemeente Ermelo-West;
 • 1 oktober 2001 - 30 juni 2003: tevens interim-jeugdwerkleider in de gehele Hervormde Gemeente Ermelo;
 • 1 juli 2004 – 31 augustus 2005: bijstand in pastoraat in Hervormde Andreaskerk Putten (vacaturetijd);
 • 1 april 2007 - 31 mei 2008: bijstand in pastoraat in Hervormde Gemeente Woerden (vacaturetijd).

Belangrijkste werkzaamheden in Woerden, Ermelo en Putten:

Vorming en Toerusting:

 • Catechese onder jongeren (14-16 jaar)
 • Volwassencatechese: (bijbel-)gesprekskringen
 • Cursussen/Leerhuizen: Geloofsopvoeding - "Here, leer ons bidden" - "De Heilige Geest, zijn werk en zijn gaven" - "Geloven in Gesprek" - "Vasten en de Veertigdagentijd" - "Verscheidenheid van gaven"
 • Toerusting ambtsdragers en pastorale medewerkers
 • Intervisie met een Ermelose groep oud-cursisten van de Cursus Psycho-Pastorale Hulpverlening

Gemeenteopbouw:

 • Toerusten van kringleiders en leiders van gemeentegroeigroepen
 • Begeleiden van gemeenteopbouwprocessen
 • Begeleiden van herstructurering Hervormde Jeugdraad Ermelo volgens het principe van het gavengericht werken, het vormen van jeugdwijkteams, gebedswerk onder jongeren

Pastoraat:

 • Huisbezoeken - ziekenhuis- en verpleeghuisbezoek - crisispastoraat (m.n. psychosociaal: huwelijk, incest en seksueel geweld, verslaving, ziekte en stervensbegeleiding, rouwpastoraat)
 • Rouw- en trouwdiensten (waaronder oecumenisch huwelijken)

Voorgaan in kerkdiensten

 • In de eredienst van de gemeente, in tehuizen en in ziekenhuizen

Overige werkzaamheden

 • Verschillende trajecten voor supervisie, coaching, pastorale counseling en geestelijke begeleiding
 • Lesgeven aan Evangelisch Theologische Academie, Zwijndrecht, in de vakken spiritualiteit en gesprekstechniek

Nevenwerkzaamheden

 • Vanaf 1997 tot heden (o.a. vanuit de Stichting Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland) coördinerend en stimulerend werk in de landelijke gebedsbeweging, o.a. in het stimuleren en toerusten van gebedsgroepen, het organiseren en leiden van retraites en conferenties op het gebied van gebed, vasten en spiritualiteit.
 • Van 2006 tot 2012 lid/voorzitter van de Werkgroep Gebed van de Evangelische Alliantie.
 • Vanaf 2009 actief in het pastoraat voor bevrijding en genezing en teamleider van het Interkerkelijke Team voor Bevrijding en Innerlijke Genezing in Ermelo.
 • Vanaf 2019 participeren in Werkgroep Gebedspastoraat New Wine, inclusief pilot van vier cursusweekenden 2021-2022, met training op de inhoud van gebedspastoraat (de cirkel van Gods liefde rondom onze zonden-wonden-bindingen-tegenkrachten) en op onze grondhouding als gebedspastor.

Publicaties

 • "The Christian Presence in Nepal Before 1951", in: Indian Church History Review, Dec. 1990.
 • New Age, bedreiging of uitdaging? over vragen die New Age aan de kerken stelt, een werkboek, Sliedrecht 1991, 96 pag.
 • "New Age, bedreiging of uitdaging?", in: Kerk en theologie, juli 1993.
 • Bidden kun je leren, een cursus over het gebed in zeven avonden; werkboek, Sliedrecht 1994, 64 pag. en onder dezelfde titel een Leidershandboek, 16 pag.
 • "Heil maakt heel; over charismatisch pastoraat en innerlijke genezing", in: Soteria, kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning, december 1995.
 • "Pastorale zorg aan incestdaders en incestslachtoffers", in: Soteria, maart 1996.
 • "Seksueel geweld, incest en pastoraat", in: Soteria, september 1997.
 • "Bidden is een weg: over de binnenkamer" in: Soteria, maart 1999.
 • New Age, esoterie en evangelie. Wegen en dwaalwegen in kerk en samenleving, Zoetermeer 2000 (eindredactie, met bijdrages van vijf andere auteurs).
 • Vasten smaakt naar meer, Zoetermeer 2002 (eindredactie, elf hoofdstukken met praktijkverhalen over het vasten).
 • samen met drie andere auteurs: Wegen van gebed, uitgave LDC/EW.
 • Bidden is een weg - praktische gebedsvormen voor de binnenkamer en voor groepen, Sliedrecht 2007.
 • "Gebed ter supervisie: kan dat eigenlijk wel?", in: Psyche & Geloof - Tijdschrift van de Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten, nr. 3, september 2008.
 • Luisteren is een kunst – Over het voeren van verschillende gesprekken in het pastoraat, Zoetermeer 2009.
 • "Verootmoediging en gebed" in: Voortdurend verlangen, ds. Hans Eschbach (red.), Zoetermeer 2011.
 • "Hebreeën 8: Vervangingstheologie in de Nieuwe Bijbelvertaling?", in: Soteria, kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning, juni 2011.
 • Samen met Jenö Sebök, Vertrouw op Mij en Ik zal je vrede geven - het verhaal van een bijzonder bevrijdingspastoraat, Sliedrecht 2012.
 • Demonen en de macht van Jezus - knellende vragen en vergeten thema’s in de Dienst der Bevrijding, Sliedrecht 2012.
 • Onderweg met de Vader – Muziek & Gebeden, 28 gebeden ingesproken samen met Elly van der Ven. Samen met 15 liederen levert dit een afwisselende gebeds CD op. Highway Music Harderwijk 2012.
 • Handboek voor gebed - Bezinning en handreiking voor de praktijk, Zoetermeer 2015 (eindredactie, met bijdrages van 22 andere auteurs).
 • Genezing en Bevrijding: ‘nu al’ en ‘nog niet’, Amsterdam 2019.
 • Met alle aandacht voor gender zou je de Schepper zomaar vergeten, opinie-artikel Nederlands Dagblad 5 januari 2021