Sat betekent in het Sanskriet ‘waarheid’ en sanga ‘gezelschap’. Ik kan je desgewenst ook een satsang aanbieden. Dan breng ik je in contact met Meester Jezus. Hij houdt graag gezelschap met jou en mij. Meester Jezus zegt over zichzelf dat Hij de weg, de waarheid en het leven is (Johannes 14:6).
De apostel Paulus zegt over Christus dat in Hem alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen (Kolossenzen 2:3). Over zichzelf zegt de apostel Paulus: "Niet meer mijn 'ik' leeft nu, maar Christus leeft in mij. Vanaf nu leef ik door het geloof in de Zoon van God, die zich voor mij heeft prijsgegeven" (Gal. 2:20).
Voor wie mij raadpleegt, stem ik me speciaal af op Meester Jezus en op zijn heilige Geest. Ook weet ik mij omringd door Gods engelen. Mijn specialiteiten: in contact met Meester Jezus samen met jou zoeken naar bevrijding, vooral waar het schaduwkanten of externe kwade entiteiten betreft. Op die weg kan er bevrijding, verlossing en verlichting plaatsvinden. Samengevat: Christus biedt ons in de kracht van de Heilige Geest een enerverend proces van transformatie aan, een transformatie die eeuwigheidswaarde heeft.

Een 'satsang' kan ook per e-mail of telefonisch (op afspraak) gegeven worden. Skypen en appen doe ik niet, ik leef zonder smartphone ... Zie ook Tarieven.