Ontdek - Ken - Jezelf ...

In het oude Griekenland was de spreuk "Ken u zelve" aangebracht boven de poort van de tempel van Apollo in Delphi. De spreuk wordt aan verschillende Griekse wijzen toegeschreven, maar is in ieder geval van toepassing voor mijn praktijk van supervisie, coaching, geestelijke begeleiding en pastorale counseling.

Supervisie richt zich, kort gezegd, op leren van je werkervaringen. Met supervisie ga je meer de diepte in dan met coaching, want Coaching is resultaatgerichter en probleemgerichter.

In Pastorale Counseling gaat het om jouw verhaal, jouw levensverhaal, vanuit wat zich aandient in je concrete leven of relaties. Hulp bij verslaving aan seks of porno is een onderdeel van wat ik hier aanbied.
In Geestelijke Begeleiding gaat met meer om je weg met God, de weg van navolging van Christus waarin je verder mag groeien naar Zijn beeld.

Begeleidingsgesprekken, in een reeks of eenmalig, is wat ik jou te bieden heb.
En verder twee luisterende oren, richtingwijzers om verder te komen en passende concrete opdrachten ...

Kijk eens rond en bel of mail gerust voor een afspraak.

"Wat omgaat in een mensenhart is als diep verborgen water,
iemand met inzicht brengt het naar boven."
Spreuken 20:5