In de christelijke traditie wordt geestelijke begeleiding al door de woestijnvaders, zo tussen de derde en zesde eeuw, beoefend. In de Egyptische en Syrische woestijnen vroegen velen hen om raad.

Het specifiek christelijke zit in de gedachte dat mensen in de navolging van Jezus een weg gaan die iemand dichterbij zijn of haar bestemming kan brengen, een groeiproces naar God toe waarin je mag groeien naar het beeld van Christus. Vragen zoals die aan de orde kunnen komen:

  • "Wat drijft mij?"
  • "Welke waarden zijn voor mij belangrijk?"
  • "Welke zin ligt er in de dingen die ik doe?"
  • "Waarheen ben ik op weg, wat heb ik voor ogen voor mijn toekomst?" 
  • "Waartoe roept God mij voor de komende tijd?"
  • "Hoe zorg ik dat ik, te midden van de vele dingen die op mij afkomen, mijzelf bezighoud met de dingen die God echt van mij vraagt?"
  • "Mijn bronnen lijken op te drogen. Hoe laat ik me opnieuw voeden door God, door Christus, door zijn Woord en zijn Geest?"
  • "Ik ervaar dat ik maar moeilijk tot tijd met God kan komen. Met gebedstijden of momenten van verstilling wil het niet. Hoe kom ik daar verder mee?"
  • "Ik merk dat ik mezelf de laatste tijd toenemend terugtrek uit relaties. Vanwaar die behoefte in mij?"

 

Een gids
De geestelijk begeleider mag als gids een stukje meelopen op deze weg. De begeleide staat het aan de gids toe om voor even een stukje samen de weg te lopen en vertrouwt zich daarmee tijdelijk toe aan diens raadgevingen.

 

 Wijsheid van de Jezuïeten
De Jezuïeten kennen een lange traditie van geestelijke begeleiding en geestelijke oefeningen. De volgende twee citaten - ontleend aan de digitale Adventsretraite 2014 - geven een goede indruk waar het in geestelijke begeleiding om kan gaan:

"Bidden raakt je intimiteit. Het is een mysterie. Voor jezelf. En nog meer voor een ander. Woorden zijn vaak ontoereikend om uit te drukken wat zich afspeelt in het gebed. Toch kan het zinvol zijn om te praten over je gebed met een ander biddende man of vrouw die daar ervaring mee heeft. Dit heet geestelijke begeleiding."

"Geestelijke begeleiding helpt om de band te leggen met de ervaring van de gelovige kerkgemeenschap door de eeuwen heen. Mensen hebben reeds vóór jou gebeden en daar heel wat uit geleerd. Ook is het zinvol om zodoende je Gods- en Jezusbeeld en interpretatie van de Bijbel te laten bevragen en verrijken."