Soms heb je behoefte aan een luisterend oor, aan iemand bij wie je jouw verhaal kwijt kunt. Achter dat verhaal zit vaak een ander verhaal. Meestal zit daar een hele wereld achter, jouw binnenwereld...

... de manier waarop je in het leven staat, denkt, waarneemt, voelt, streef; en hoe je beweegt in diverse relaties.

Wat kan aanleiding voor een pastorale counseling zijn? Dat kunnen vele redenen zijn. Ik noem er enkele:

  • een verlies - van een dierbare, van gezondheid, van perspectief. Je bent bezig om dat een plaats te geven;
  • complexe relaties waar je in verstrikt zit;
  • langdurige overbelasting;
  • keuzes die je ooit maakte en waar je je ongemakkelijk over voelt, gedrag waarvan je weet dat het niet goed is, patronen waar je jezelf niet aan kunt ontworstelen;
  • emotionele wonden die je al zo lang met je meedraagt;
  • tekort aan liefde en bevestiging door afwijzing, (seksueel) misbruik of andere traumatische gebeurtenissen;
  • vragen rond seksualiteit en seksuele diversiteit, (levens)vragen rondom lhbtiq+ en genderissues;
  • vragen rond hooggevoeligheid/hoogsensiviteit

Hoogsensitiviteit
Je vindt het moeilijk om te leren omgaan met het gegeven dat je een hoogsensitief persoon (HSP) bent, m.a.w. bij een overmaat aan prikkels ga je snel onderuit en de wereld om je heen overweldigt je. Een HSP is bovengemiddeld gevoelig voor prikkels en indrukken, voor signalen en details. Situaties met veel prikkels en impulsen kunnen voor HSP-ers overbelastend zijn, bijvoorbeeld een druk klaslokaal, een feest, fel licht of felle kleuren, harde muziek of geluiden, sterke emoties van anderen. Je kunt dan letterlijk overprikkeld raken. Maar ... hoogsensitiviteit is ook een kwaliteit, een kracht! Al is het maar omdat je gewoon intuïtief en creatief bent, zorgzaam en sterk op details. Misschien weet je nog niet zo goed of je wel of niet een HSP-er bent. Via deze zelftest kom je al meer te weten.

Een doorontwikkelde versie van deze test vind je vervolgens hier op de website van Maaike Kruijsen uit Gouda. Zij coacht mensen die hun hoogsensiviteit een plek willen leren geven. Deze doorontwikkelde versie heeft als toegevoegde waarde dat je nu ziet hoe constructief je met HSP hebt leren omgaan en ook waar je competenties en valkuilen liggen.

Je kunt ook deze samenvatting van het boek van Elaine Aron lezen, over Hoogsensitiviteit

Tot slot: in het najaar van 2016 las ik het boek van Christa en Dirk Lüling, Hooggevoeligheid, een miskende gave. Het bijzondere van dit boek is dat het door twee christenen geschreven is en laat zien hoe je je hooggevoeligheid kunt inzetten in dienst van Christus en de gemeente van Christus. En ook: zij geven een doorkijkje in het leven van een hooggevoelige lastendrager, een speciale categorie binnen de HSP-groep: zij nemen de (emotionele) lasten en stemmingen van anderen waar en hebben de neiging om die op zich te nemen. Een samenvatting van dit boek vind je hier, incl (op het eind van het document) vier gebeden die hooggevoelige lastdragers kunnen bidden. En hier vind je een interview met Christa en Dirk Lüling.
Voor ouders van hoogsensitieve kinderen is er het Landelijk informatiepunt Hoog Sensitieve Kinderen, zie www.lihsk.nl.

PASTORALE COUNSELING SAMENGEVAT
Kort gezegd gaat het er in een pastorale counseling om, dat je als pastorant verder komt in je relatie met God, met mensen en met hoe je in het leven staat. Soms kan door het delen van levenservaringen de schuld worden verzoend (want: Biechten lucht op ...!), de pijn van het verleden worden benoemd en in een nieuw perspectief geplaatst. Ook ben ik vertrouwd met de Dienst van Genezing en Bevrijding.


EEN ERVARING UIT MIJN PRAKTIJK
Een voorganger was bij mij voor een eenmalige counseling op een gevoelig punt in zijn leven. Dit mailde hij me daags erna:
"Ik wil je bedanken voor de manier waarop je me gisteren hebt ontvangen. Dank voor je zorgvuldigheid, geconcentreerde luisteren, humor, openheid, kwetsbaarheid en kracht. Het gebed om innerlijke genezing heb ik als zeer intens en krachtig ervaren. Het beeld van het huis van mijn leven waarin Jezus in persoon ook teruggaat in de tijd, om daar met een stofdoek, een bezem, een vuilniszak orde op zaken te stellen, te reinigen, te vernieuwen, te bevrijden en te vernieuwen heeft zich vastgezet in mijn denken en in mijn hart. Ik ben met een diepe vrede en blijdschap uit Ermelo weggereden."

Een vrouw van middelbare leeftijd volgde meerdere gesprekken bij me. Ze gaf me de volgende feedback:
"Jouw duidelijkheid, fijngevoeligheid, oprechtheid en humor heb ik enorm gewaardeerd. Op het juiste moment voorzichtig of juist doortastend en soms je pittige vragen, dat gaf me heel veel vertrouwen in jou en heeft me geholpen om de liefde van Jezus en Gods genade, die door jou heen stralen, ook weer echt te mogen ervaren en als nieuw te ontvangen."

En het pastoraat in de plaatselijke kerk/gemeente dan?
Primair hoort pastoraat thuis in de plaatselijke kerk/gemeente. Een pastorale counseling kan in sommige situaties aanvullend zijn ten opzichte van pastoraat in kerk/gemeente. Bovendien beweegt pastorale counseling zich op het grensvlak van pastoraat en hulpverlening. Indien dit mogelijk is en in alle gevallen in samenspraak met uzelf vindt er (voor)overleg plaats met de kerk of gemeente waarvan u lid bent, bijvoorbeeld de voorganger of predikant.
 
Tijdsinvestering
Een pastoraal gesprek duurt doorgaans één tot anderhalf uur en kan zowel individueel als met een partner.
Het aantal consulten verschilt per traject.

Pastoraat voor bevrijding en innerlijke genezing
Dit verdient afzonderlijke vermelding. In het geval een pastoraat voor bevrijding en innerlijke genezing gewenst wordt, werk ik bij voorkeur in teamverband en in dat geval altijd gratis. In de Westerkerk te Ermelo (PKN) is in samenwerking met enkele andere kerken een interkerkelijk team actief Pastoraat voor Bevrijding en Innerlijke Genezing. Daarnaast is er een ondersteunend voorbedeteam op de achtergrond.

Na een intake en een of meerdere gesprekken kan in voorkomende gevallen een bevrijdingsgebed worden uitgesproken. In geval van demonische belasting is dat een machtswoord in Christus’ naam. Soms ligt een gebed om innerlijke genezing of om acceptatie van de situatie meer voor de hand. Een of meerder biechtmomenten kunnen onderdeel van het proces zijn. In alle gevallen is de anonimiteit van de pastorant gewaarborgd. De teamleden delen in de geheimhoudingsplicht.

Zie verder http://www.bevrijdingeninnerlijkegenezing.nl of anders deze weblink van de Hervormde Gemeente Ermelo (Westerkerk)

Tot slot: kijk ook eens op het aanbod van boeken en een cd

 

Satsang
Ik kan je ook een Satsang aanbieden ... Ik breng je graag in contact met Meester Jezus. In Hem is de wijsheid, verlichting en verlossing van alle eeuwen verborgen.