Een verkenning Recent had ik een gesprek met iemand die zijn seksuele verleden met mij wilde doorbidden. Hij had niet alleen een probleem met pornografie, maar had ook meermalen een prostituee bezocht. Nu bid ik dat wel vaker door met mensen, maar in dit gesprek gebeurde er iets bijzonders. Ik las met hem 1 Korintiërs 6:12-20, waar Paulus nog eens uit de doeken doet dat prostitutiebezoek not done is voor een gelovige. Sommige Korintiërs hadden daar geen problemen mee, want vanuit hun Griekse achtergrond ha...

Lees meer

Veel christelijke studenten zitten aan de porno. Net als een navenant deel van de samenleving overigens. Mannen voorop, maar ook vrouwen kijken. Stoppen lukt hooguit een kwart van de jongvolwassenen. Het is een vicieuze cirkel van schuld en schaamte die menigeen klem zet. Om aan deze vicieuze cirkel te ontsnappen doet onderzoeker Hans van Dijk meerdere suggesties. Bied allereerst een luisterend oor – zonder oordeel - en ga in gesprek over de achterliggende redenen: wat maakt dat iemand zo vaak naar porno gri...

Lees meer

In 2019 kwam het boek op de markt onder de titel: Genezing en bevrijding, 'nu al en nog niet'. Het was het eindproduct van een persoonlijk proces van veertig jaar - van zoeken en tasten, bidden en vasten - en een schrijfproces van twee jaar - van zwoegen en zweten, klankborden en corrigeren. Voor de inhoudsopgave klik hier. Dit is wat anderen over Genezing en Bevrijding ‘nu al’ en ‘nog niet’ schreven: ‘Genezing en Bevrijding is een eerlijk verslag van een pastorale en theologische zoektocht. ...

Lees meer

Als seks een dwang wordt ... Om waarlijk vrij te zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt Informatieve avond over seks- en pornoverslaving Een van de mooiste geschenken van God aan de mens is seks, gegeven voor een duurzame (huwelijks)relatie tussen een man en een vrouw! Helaas zijn er veel omstandigheden en verleidingen die afbreuk proberen te doen aan dit mooie geschenk. Een toenemend aantal mannen - soms vrouwen – is zó vaak bezig met porno op internet of met seksueel destructief gedrag, dat er sprake is ...

Lees meer

Een geheel eigen aanpak De begeleiding in het doorbreken van seks- en pornoverslaving vraagt een geheel eigen aanpak. Een bevrijdingsgebed kan soms nog wel als moment in de begeleiding helpen, om de angel eruit te halen, maar er is vaak veel meer nodig. We hebben in ons team meerdere seksverslaafden begeleid. Enkele voorbeelden: Een student uit een grote stad, bij tijden zwaar depressief. Zijn therapeute kwam niet met hem verder, een bevrijdingsgebed hielp ook niet. Ten einde raad gooide hij zijn beeldscher...

Lees meer

HOOGSENSITIEVE PERSONEN samenvatting van het boek van Elaine N. Aron, Hoe blijf je overeind als de wereld je overweldigt, Amsterdam 2002 Op pag. 21-22 van het boek staat een zelftest. Wat is HSP? Over het algemeen valt het je op dat je minder lijkt te kunnen verdragen dan andere mensen. Je vergeet dat je hoort tot een groep die vaak heel veel creativiteit, inzicht, passie en zorgzaamheid heeft laten zien. (25) Beschouw het als een neutrale eigenschap. (p. 33) Iedereen doet in zijn leven stressvolle erv...

Lees meer

"De vijand verkiest om in het verborgene te werk te gaan. Als het je niet goed gaat, kan het verleidelijk zijn ervoor te kiezen je innerlijke strijd helemaal voor jezelf te houden. Uit schaamte, omdat je denkt dat er toch niets aan te doen is, omdat je er een ander niet mee belasten wil etc.. Die moeilijke gedachten gaan dan vaak een leven op zich leiden, worden sterker en nemen dimensies aan die totaal buiten proportie zijn. Het eenvoudig toevertrouwen van wat zich in je afspeelt aan een betrouwbare persoon v...

Lees meer