Als seks een dwang wordt ... Om waarlijk vrij te zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt Informatieve avond over seks- en pornoverslaving Een van de mooiste geschenken van God aan de mens is seks, gegeven voor een duurzame (huwelijks)relatie tussen een man en een vrouw! Helaas zijn er veel omstandigheden en verleidingen die afbreuk proberen te doen aan dit mooie geschenk. Een toenemend aantal mannen - soms vrouwen – is zó vaak bezig met porno op internet of met seksueel destructief gedrag, dat er sprake is ...

Lees meer

Een geheel eigen aanpak De begeleiding in het doorbreken van seks- en pornoverslaving vraagt een geheel eigen aanpak. Een bevrijdingspastoraat kan soms nog wel als moment in de begeleiding helpen, om de angel eruit te halen, maar er is vaak veel meer nodig. We hebben in ons team meerdere seksverslaafden begeleid. Enkele voorbeelden: Een student uit een grote stad, bij tijden zwaar depressief. Zijn therapeute kwam niet met hem verder, een bevrijdingspastoraat hielp ook niet. Ten einde raad gooide hij zijn be...

Lees meer

HOOGSENSITIEVE PERSONEN samenvatting van het boek van Elaine N. Aron, Hoe blijf je overeind als de wereld je overweldigt, Amsterdam 2002 Op pag. 21-22 van dit boek staat een zelftest (deze staat ook www.5broden2vissen.nl) Wat is HSP? Over het algemeen valt het je op dat je minder lijkt te kunnen verdragen dan andere mensen. Je vergeet dat je hoort tot een groep die vaak heel veel creativiteit, inzicht, passie en zorgzaamheid heeft laten zien. (25) Beschouw het als een neutrale eigenschap. (p. 33) Ieder...

Lees meer

"De vijand verkiest om in het verborgene te werk te gaan. Als het je niet goed gaat, kan het verleidelijk zijn ervoor te kiezen je innerlijke strijd helemaal voor jezelf te houden. Uit schaamte, omdat je denkt dat er toch niets aan te doen is, omdat je er een ander niet mee belasten wil etc.. Die moeilijke gedachten gaan dan vaak een leven op zich leiden, worden sterker en nemen dimensies aan die totaal buiten proportie zijn. Het eenvoudig toevertrouwen van wat zich in je afspeelt aan een betrouwbare persoon v...

Lees meer

(verschenen in IDEA, gemeenteopbouwblad van de Evangelische Alliantie, februari 2007) Op de markt van leidinggeven en begeleiding ontvangen hoor je steeds vaker het woord ‘supervisie’. Het begrip begint ook door te dringen tot de evangelische wereld: je kunt in supervisie gaan, je hebt gesprekken met een supervisor. Maar waar hebben we het over? En hoe verhoudt supervisie zich tot coaching, werkbegeleiding of therapie? Voor velen is de eerste associatie bij het woord ‘supervisie’ dat iemand onder...

Lees meer

(verschenen in IDEA, gemeenteopbouwblad van de Evangelische Alliantie, april 2007) In de vorige idea schreef ik over het wat, hoe en waarom van supervisie. Kort gezegd: 'Supervisie is een begeleidingsvorm voor mensen in een mensgericht beroep, waarbij je iemand leert om naar zichzelf te kijken in relatie tot zijn werk. Met supervisie geef je iemand 'tools' om naar zichzelf te kijken in de werksituatie. In mijn rol als supervisor stel ik vragen, zodat de ander die vragen straks aan zichzelf gaat stellen.' In d...

Lees meer

In 2006 schreef ik in het kader van mijn opleiding tot supervisor en coach (aan de Christelijke Hogeschool Ede) een scriptie over de betekenis van supervisie en andere begeleidingsvormen in de zes kerkgenootschappen die deelnemer zijn bij de Evangelische Alliantie, te weten de CAMA Gemeenten Nederland (vanaf oktober 2006 werd een fusie aangegaan met Broederschap van Baptistengemeenten in Nederland; vanaf dat moment is sprake van de ABC-gemeenten: een Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten); de Kerk v...

Lees meer