In 2006 schreef ik in het kader van mijn opleiding tot supervisor en coach (aan de Christelijke Hogeschool Ede) een scriptie over de betekenis van supervisie en andere begeleidingsvormen in de zes kerkgenootschappen die deelnemer zijn bij de Evangelische Alliantie, te weten

  • de CAMA Gemeenten Nederland
    (vanaf oktober 2006 werd een fusie aangegaan met Broederschap van Baptistengemeenten in Nederland; vanaf dat moment is sprake van de ABC-gemeenten: een Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten);
  • de Kerk van de Nazarener;
  • het Leger des Heils;
  • Rafaël Nederland;
  • de Unie van Baptistengemeenten;
  • de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten.

 

Titel van de scriptie: Leiding Geven & Begeleiding Ontvangen.

Hieronder vind je de totale scriptie (56 pagina's) en een bijlage.

Leiding Geven & Begeleiding Ontvangen (PDF)
Leiding Geven & Begeleiding Ontvangen - bijlage (Word-document)