Ik hanteer verschillende tariefstellingen voor de profitsector en voor non-profit organisaties / particulieren.
In alle gevallen worden de tarieven in onderling overleg en naar draagkracht vastgesteld.
De volgende tariefstelling per zitting - van vijf kwartier tot anderhalf uur - is het uitgangspunt:

Supervisie, individueel                     €   90,- (non-profit)        € 135,- (profit)         - excl. 21% btw
Groepssupervisie, per persoon       €   75,- (non-profit)         € 120,- (profit)        - excl. 21% btw

Coaching                                         €   80,- (non-profit)         € 100,- (profit)        - excl. 21% btw

Geestelijke begeleiding                   €   80,-   (geen btw)

Pastorale counseling                       €   60,-  à  € 90,-    (geen btw)
(ook als het om seksverslaving gaat)

     echtparen                                   €   80,- à  € 120,-   (geen btw)

Voor uitgebreide begeleidingscontacten per e-mail of telefoon - ook tijdens een lopend traject - behoud ik me de vrijheid voor om in voorkomende gevallen € 1,- per minuut te rekenen.
Voor begeleiding via Skype reken ik ook € 1,- per minuut.
In geval van nalatigheid bij het nakomen van de afspraak (zoals niet komen opdagen) wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars, dus vergoeding vanuit die hoek is niet mogelijk. Wel komt het voor dat iemand een PGB heeft (Persoonsgebonden Budget) en dat er van daaruit betaald kan worden.

Wat is een PGB?
PGB staat voor Persoonsgebonden Budget. Het is een subsidie (budget) van de overheid, waarmee iemand zelf de gewenste zorg, begeleiding of voorzieningen kan inkopen. Het staat iemand met een PGB in principe vrij om zelf zijn/haar zorgverleners te selecteren en in te huren. Er moet wel toestemming worden gevraagd.
In principe kan iedereen die, vanwege zijn of haar beperking of problematiek, meer dan gebruikelijke zorg, begeleiding of hulp nodig heeft, een persoonsgebonden budget aanvragen. Daarbij is iemands inkomen of vermogen niet van belang. De financiële situatie heeft wel invloed op de hoogte van de eigen bijdrage die in de meeste gevallen betaald moet worden.